Vlada Kantona Sarajevo sa 940.000 KM sufinansira stambena pitanja mladih

0
1030
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, donijela Odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 940.000 KM za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih.
Realizacijom ove odluke za 94 mlada stanovnika Kantona Sarajevo će se doznačiti sredstva u iznosu od po 10.000 KM i time participirati u iznosima kojima su kupili stan, kuću ili dio kuće te time trajno riješili svoje pitanje ‘krova nad glavom’, saopćeno je iz Vlade KS.
Resorno ministarstvo je na, osnovu ranije donesene Odluke o subvencioniranju rješavanja stambenog pitanja mladih, objavilo Javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja ove populacije našeg stanovništva koji je bio otvoren 60 dana. Na ovaj poziv javilo se ukupno 112 kandidata od kojih su 94 ispunjavala tražene uslove, dok su prijave 18 kandidata odbačene, jer nisu ispunjavali uslove propisane Javnim pozivom.
Posebna Komisija zadužena za provođenje ovog javnog poziva, nakon provedene procedure, utvrdila je prijedlog rang liste prijavljenih kandidata na osnovu kojeg je utvrđena konačna rang lista. Ona je objavljena je na web stranici Ministarstva i oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.