Vlada RS donijela uredbu: Smanjuju se marže na robu i lijekove za 2%

Marže u prometu robe na malo umjesto dosadašnjih 10% smanjuju se na 8%, a marže u prometu na veliko sa 8% na 6%. Kod proizvodnje farmaceutskih preparata i lijekova marža u prometu na malo se smanjuje sa 20% na 18%, a marža u prometu na veliko sa 8% na 6%

0
1111
Pokrenuta inicijativa kako bi došlo do pojeftinjenja lijekova u BiH, posebno onih skupljih

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Uredbu o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 27/19), kojom se postojeće marže u prometu na malo umjesto dosadašnjih 10% smanjuju na 8%, a postojeće marže u prometu na veliko umjesto dosadašnjih 8% smanjuju na 6%.
Navedenom uredbom kod proizvodnje farmaceutskih preparata i lijekova postojeća marža u prometu na malo se umjesto dosadašnjih 20% smanjuje na 18%, a postojeća marža u prometu na veliko se umjesto dosadašnjih 8% smanjuje na 6%.
Osnovni razlog donošenja Uredbe o izmjeni Uredbe o ograničavanju marži u prometu robe je sve veći rast veleprodajnih i maloprodajnih cijena proizvoda koji se bilježi na tržištu Republike Srpske, uzrokovanih najvećim dijelom eksternim faktorima, kao što su rast cijena na svjetskim berzama, poskupljenje energenata, nepovoljne vremenske prilike koje su se odrazile na poljoprivredu i uzrokovale slabije prinose i slično.
Donošenje Uredbe doprinijeće smanjenju maloprodajnih cijena osnovnih životnih namirnica i proizvoda značajnih za standard stanovništva, a uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.