Vlada RS ograničila cijenu peleta na 480 KM po toni do kraja marta 2023.

0
341
Hoće li biti dozvoljen izvoz peleta u periodu od 60 dana?

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Odluku o privremenoj mjeri za ograničenje visine cijene peleta, kojom se propisuje najviša maloprodajna cijena peleta od drveta na 480 KM + PDV po toni u svim pakovanjima, u trgovini na malo na teritoriji ovog bh. entiteta.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘Službenom glasniku RS’, a prestaje da važi 31. marta 2023. godine.
Na današnjoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 30.000 KM Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci za izradu studije pod nazivom ‘Istraživanje klimatskih rizika i hazarda u RS na bazi klimatskih promjena’. Sredstva će obezbijediti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS imajući u vidu da su zbog klimatskih promjena najviše ugroženi poljoprivreda i vodoprivreda. U sklopu ovih aktivnosti, neophodno je izraditi oko 400 klimatskih mapa, te izvršiti stratešku procjenu uticaja na bazi njihove analize.