Vlada RS utvrdila izmjene Zakona o državnim stanovima na kojim ne postoji stanarsko pravo

0
184
Održana redovna sjednica Vlade Republike Srpske (Foto: Arhiva)

​Vlada Republike Srpske utvrdila je na današnjoj sjednici u Banjaluci Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, čime je stvoren pravni osnov za konačno rješavanje stambenog pitanja jedne kategorije lica kao i izvršavanje obaveze koju lokalne zajednice imaju u pogledu njihovog stambenog zbrinjavanja.
Ovom izmjenom i dopunom zakona jedinice lokalne samouprave dobijaju mogućnost da izvrše svoju zakonsku obavezu i riješe stambeno pitanje nosiocima stanarskog prava na stanu u privatnom vlasništvu dodjelom drugog stana koji je prethodno lokalnoj zajednici vraćen na raspolaganje. U protivnom, bez ove zakonske dopune, lokalne zajednice bi i dalje imale obavezu rješavanja stambenog pitanja pomenutim licima, ali bi za to morale koristiti druga sredstva što je do sada za njih predstavljalo veliku obavezu, jer lokalne zajednice ne raspolažu sa dovoljno stambenog fonda niti sredstava u budžetu za realizaciju te obaveze.
Istovremeno se stvaraju uslovi da se stan koji su ta lica do tada koristila vrati u posjed njihovim prvobitnim vlasnicima.
Vlada RS donijela je i Odluku o davanju saglasnosti za privatizaciju stanova izgrađenih i nabavljenih sredstvima Vlade RS u gradovima/opštinama: Derventa, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Pale, Gacko, Sokolac, Višegrad, Foča i Nevesinje, kao i Odluku o prenosu prava svojine na nepokretnostima sa Vlade RS na Opštinu Istočno Novo Sarajevo i Opštinu Rudo.
Na današnjoj sjednici je data saglasnost da se izvrši privatizacija 18 stanova u svojini RS u gradovima/opštinama: Derventa, Bijeljina, Istočno Novo Sarajevo, Trebinje, Pale, Gacko, Sokolac, Višegrad, Foča i Nevesinje koji se koriste za alternativni smještaj izbjeglica i raseljenih lica, a izgrađeni su i nabavljeni sredstvima Vlade RS i nalaze se na raspolaganju kod Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, a sve u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova.
Takođe, data je saglasnost o prenosu prava svojine stambenih jedinica na Opštinu Istočno Novo Sarajevo i Opštinu Rudo radi zbrinjavanja stambeno nezbrinutih kategorija stanovništva u ovim opštinama.