Vlada FBiH: Lista namirnica kojim je propisana najviša marža povećana sa 9 na 15 proizvoda

Nova odluka primjenjivat će se do kraja 2023. Ministar Hasičević je najavio da se radi na dodatnom proširivanju liste - na 34 artikla

0
143
Povećan broj prehrambenih proizvoda za koje su utvrđene maksimalne marže u trgovini

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Ministarstva trgovine donijela novu Odluku kojom kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.
U odnosu na raniju odluku Vlade donesenu krajem augusta ove godine današnjom odlukom je povećan broj proizvoda sa devet na ukupno 15, odnosno, kako je obrazloženo, uvršteno je još dodatnih šest prehrambenih proizvoda za koje je ocijenjeno da su neophodni za podmirenje osnovnih potreba stanovništva.
Odluka stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH, a primjenjivat će se do 31. decembra ove godine.
Obaveza iz današnje odluke odnosi se na sljedeće proizvode: pšenično brašno tip 500, pet i 25 kilograma (veleprodajna marža 6%, a maloprodajna 8%), hljeb polubijeli pšenični 100 posto od 400 i više grama (veleprodajna marža 5%, a maloprodajna 6%), zatim jestivo suncokretovo ulje od litar (veleprodajna marža 5%, maloprodajna 6%), so od kilogram (veleprodajna marža 6%, maloprodajna 8%), šećer kristal bijeli od kilogram (veleprodajna marža 6%, maloprodajna 8%), makaroni 400 grama (veleprodajna marža 6%, maloprodajna 8%), riža dugo zrno 800 grama (veleprodajna marža 6%, maloprodajna 8%), te litar UHT kravlje mlijeko od 2,8 posto mliječne masti, pakovanje bez čepa (veleprodajna marža 5%, maloprodajna 6%) kao i jogurt od litar 2,8 posto mliječne masti (veleprodajna marža 6%, maloprodajna marža 8%).
Među proizvodima obuhvaćenim ovom odlukom su i biljni margarin 250 grama (veleprodajna marža 6%, maloprodajna marža 8%), svježa konzumna jaja M klase 30 komada (veleprodajna marža 6%, maloprodajna marža 8%), zatim svježe cijelo pile u kesi kilogram (veleprodajna marža 6%, maloprodajna marža 8%), svježa juneća rebra s kostima kilogram (veleprodajna marža 6%, maloprodajna marža 8%), te deterdžent za veš u prahu tri kilograma (veleprodajna marža 8%, maloprodajna marža 12%) i deterdžent za suđe tečni litar (veleprodajna marža 8%, maloprodajna 12 posto).
Kako je obrazloženo, Federalno ministarstvo trgovine održalo je dva sastanka sa predstavnicima Udruženja poslodavaca u FBiH na kojim su razmatrane pojedine odredbe ranije Odluke i njena primjena u praksi. Na tim sastancima je bilo zaključeno da je potrebno revidirati postojeću Odluku s ciljem proširenja broja proizvoda na koje se odnose mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne marže u trgovini.
Također je obrazloženo da je u dijalogu sa predstavnicima trgovaca zaključeno da će se na ovaj način pomoći građanima, posebno onim sa najnižim primanjima i niskom kupovnom moći, a trgovci će dosljednom primjenom Odluke pokazati svoje opredjeljenje da prihvataju dio tereta ekonomske realnosti i pokazati društvenu odgovornost.

Hasičević: Akcijom ‘Zaključavamo cijene’ zaustavljamo poskupljenja životnih namirnica

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević nakon današnje odluke Vlade FBiH kojom je proširena lista osnovnih životih namirnica i pojedinih proizvoda, istakao je da je na dosadašnjih devet dodano još šest artikala. Također je najavio da se radi na dodatnom proširivanju ove liste – na 34 artikla.

Hasičević: Radimo na proširivanju liste – na 34 artikla

“Na današnjoj sjednici Vlade proširili smo Odluku o kontroli marži za osnovne životne namirnice i pojedine proizvode tako što smo listu proširili sa postojećih devet na 15 artikala. Dakle, dodali smo još šest artikala. Vodili smo računa da utičemo na cijene, odnosno da probamo na ovaj način zaustaviti rast cijena osnovnih životnih namirnica koje su i najbitnije za najosjetljivije socijalne kategorije. Nastavljamo dijalog sa trgovcima, potrošačima, sindikatom i idemo dalje. Naredni projekt koji provodimo je da se ova odluka proširina 34 artikla koje smo preliminarno dogovorili, a predstoji nam da sa zainteresovanim stranama dogovorimo način provedbe i kontrole.
Ovim provodimo akciju ‘Zaključavamo cijene’. Na taj način bi bilo baš vidljivo ovo što je danas malo teže vidjeti, a to je mjera koja ograničava krajnje cijene na način da bi se postojeće cijene 34 artikla značajno smanjile i zaključale za određeni dogovoreni period. Sve to radimo s ciljem poboljšanja standarda naših građana i zaustavljanja ‘divljanja’ cijena”, kazao je minister Hasičević.