Vlada UK i UNDP podržali borbu protiv korupcije na kantonalnom i lokalnom nivou

0
439
Održana završna konferencija projekta 'Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru'

Završna konferencija projekta ‘Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru’, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva jučer je okupila predstavnike Vlade Kantona Sarajevo i Vlade Tuzlanskog kantona, 12 jedinica lokalne samouprave, te javnih preduzeća i ustanova.
Projekt je u proteklih nekoliko mjeseci pružio podršku institucijama na kantonalnom i lokalnom nivou u pogledu jačanja standarda transparentnosti i integriteta, kroz prizmu unapređenja regulatornog i institucionalnog okvira za prevenciju korupcije i usvajanje principa dobrog upravljanja, s jedne strane, te jačanja kapaciteta za uspješno prepoznavanje i suprotstavljanje koruptivnim rizicima i svakom obliku neetičnog ponašanja u radu institucija s javnim ovlaštenjima, uključujući javna preduzeća i ustanove, s druge.
U Kantonu Sarajevo podržana je izrada nacrta Uredbe o procjeni uticaja propisa, te procjena rizika i izrada planova integriteta u 9 javnih institucija. U Tuzlanskom kantonu fokus je bio na izradi politika i propisa koje će doprinijeti jačanju integriteta i transparentnosti u postupcima dodjele transfera i zapošljavanja. Na lokalnom nivou ojačani su mehanizmi dobrog upravljanja, te uspostavljeni kanali za prijavu korupcije.
“Izuzetno smo ponosni na partnerstvo između UNDP-a i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i rezultate koji su ostvareni pod okriljem ovog projekta. Nadamo se da će ostvarena postignuća poslužiti za primjer drugima da rade na jačanju standarda transparentnosti i integriteta. Dobro upravljanje je jedan od ključnih prioriteta UNDP-a. Vjerujemo da su aktivnosti provedene u okviru ovog projekta predstavljaju važan iskorak na tom putu”, poručila je rezidentna predstavnica UNDP-a Steliana Nedera.
Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matt Field je poručio da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti pružati podršku akterima u BiH spremnim na borbu protiv korupcije i osiguranje značajnije transparentnosti u radu institucija.
Nakon uvodnih izlaganja održane su tri panel diskusije, u kojima su partneri na projektu podijelili iskustva i koristi koje će imati od rezultata rada i suradnje sa UNDP-om.
Predstavnici jedinica lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta, govorili su o suradnji u oblasti borbe protiv korupcije i zaštite prijavitelja korupcije, te primjerima dobre prakse. Prisutni su imali priliku čuti iskustva Grada Pule, kao jedne od najtransparentnijih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, u pogledu jačanja transparentnosti i institucionalizacije principa dobrog upravljanja.