Vlasnici vozila u BiH neće moći sami štampati zeleni karton osiguranja

Danas stupile na snagu izmjene za države članice Sistema zelene karte, ali ne i za osiguranike odnosno vlasnike vozila u Bosni i Hercegovini

0
3698
BiH postala član Podsistema registarske oznake, od 19. oktobra ulazak u 33 zemlje bez zelenog kartona

Sve države članice Sistema zelene karte, čija je članica i Bosna i Hercegovina, od 1. jula 2020. dužne su prihvaćati i zeleni karton na bijelom papiru. U praksi, to znači da društva za osiguranje mogu ugovarateljima osiguranja, odnosno vlasnicima vozila, slati i zeleni karon u PDF formatu, a koji se može štampati na bijelom papiru i kod kuće.
Nažalost, to još uvijek nije moguće u Bosni i Hercegovini dok je na primjer u Hrvatskoj to omogućeno od danas u skladu sa odlukom Ureda za osiguranje (HUO).
Naime, sve države članice Sistema zelene karte od 1.7.2020. dužne su prihvaćati i zeleni karton na bijelom papiru shodno odluci Council of Bureaux, međunarodnog tijela koje upravlja Sistemom zelene karte, a koje je ovlastilo nacionalne urede za osiguranje u 48 država članica da na dobrovoljnoj osnovi donesu odluku za svoja tržista o izdavanju zelene karte i na bijelom papiru.
Zbog čega ova odluka nije donesena i u Bosni i Hercegovini odgovor smo potražili u Birou zelene karte u BiH.
“Zbog niza zakonskih propisa koji regulišu materiju osiguranja od automobilske odgovornosti za štete pričinjenje trećim licima, osiguranici u BiH ne mogu sami štampati IMIC – međunarodnu kartu osiguranja, već to i dalje mogu direktno preuzimati od svojih društava za osiguranje, zajedno sa policom osiguranja”, izjavili su za poslovni portal Profitiraj.ba u Birou zelene karte u BiH.
Države članice Sistema zelene karte osiguranja čiji su nacionalni Uredi za osiguranje odlučili nastaviti štampati zeleni karton osiguranja na zelenom papiru mogu i dalje nastaviti s tom praksom, ali od 1. jula 2020. godine moraju prihvaćati i zeleni karton osiguranja na bijelom papiru izdan za vozila koja dolaze iz država koje su odlučile iskoristiti tu mogućnost.
“Činjenica koju možemo potvrditi jeste da će i osiguranici u Bosni i Hercegovini za sva osiguranja od automobilske odgovornosti od svojih društava za osiguranje dobijati međunarodnu potvrdu osiguranja, koja može jedno vrijeme biti zelene i bijele boje, a potom samo bijele boje”, kažu iz Biroa zelene karte u BiH.
Na upit da li će se eventualnim uvođenjem ove promjene nešto bitnije promijeniti u odnosu na dosadašnji postupak pri prelasku granica i kontroli valjanosti međunarodne karte osiguranja, iz Biro zelene karte u BiH su nam kazali:
“Sam postupak prelaska granice ostaje nepromijenjen. Naime, sva vozila koja ulaze u Bosnu i Hercegovinu moraju posjedovati međunarodnu potvrdu o osiguranju kao i do sada, uz napomenu da će pojedine zemlje i dalje nastavljati izdavati međunarodnu potvrdu o postojanju osiguranja u zelenoj boji (npr. Srbija), a neke će iste izdavati u bijeloj boji (npr. Hrvatska)”.
Podsjetimo, zeleni karton je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sistema zelene karte osiguranja. Ona je dokaz da će eventualno nastala šteta koja je prouzročena osiguranim vozilom biti nadoknađena.