VMBiH: Nije usvojena odluka o zaštitnim mjerama na uvoz mesa

0
183
Održana vanredna, telefonska sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH, sa pet glasova za i tri protiv, na današnjoj sjednici nije postiglo konsenzus u vezi sa donošenjem odluke o posebnim zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda porijeklom iz zemalja članica Evropske unije.
O ovoj odluci Vijeće ministara BiH će se izjašnjavati u drugom krugu glasanja.
Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2020. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije BiH, sa Osnovama za njegovo zaključivanje.
Sporazumom je definisano da će Evropska unija finansirati 64,52 miliona eura od ukupno 91,52 miliona eura, koliko je procijenjena vrijednost Godišnjeg akcionog programa za BiH za 2020. godinu. Razlika od 27 miliona eura odnosi se na bh. sufinansiranje projekata iz oblasti životne sredine, i to putem odobrenih EBRD kredita za projekte rekonstrukcije vodosnabdijevanja šest opština Sarajevskog kantona i rekonstrukcije i proširenja vodosnabdijevanja grada Banje Luke.
Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina od stupanja na snagu, a period operativnog provođenja je šest godina.
Godišnji program aktivnosti za 2020. godinu zasnovan je na dva stupa: demokratiji i vladavini prava te konkurentnosti i rastu, a biće implementiran putem sedam projekata koji su svrstani u pet sektora.