VMBiH: Spriječiti ilegalan ulazak, migrante koji su u BiH dostojno zbrinuti

0
871
Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje u BiH, 57,6 posto je žena

Vijeće ministara BiH danas je zadužilo Koordinacijsko tijelo za pitanja migracija u BiH da se u punom kapacitetu aktivira i putem operativnog štaba preduzme aktivnosti nakon što je povećan broj ilegalnih ulazaka migranata u našu zemlju.
Nadležne institucije u BiH će preduzeti mjere, uključujući pojačane kontrole na granici i sprečavanje ilegalnog prijevoza migranata.
Migrantima koji su ušli u BiH bit će pružena pomoć, a radi se i na iznalaženju novih lokacija za njihov smještaj kako bi na human i dostojanstven način bili zbrinuti u Bosni i Hercegovini.
U provođenju aktivnosti učestvovat će sve nadležne institucije u našoj zemlji, a očekuje se uključivanje i Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH te međunarodnih organizacija koje se bave ljudskim pravima, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.