VMBiH utvrdilo kriterije za sufinansiranje projekata iz kulture, sporta, inovatorstva…

0
153
Održana vanredna sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici u drugom krugu glasanja donijelo je šest odluka kojima se utvrđuju kriterijumi za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2020. godini za projekte u oblastima kulture, sporta, inovatorstva, podrške pripremi projekata za sredstva iz fonda H2020, te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi sa prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH.
Na ovaj način Vijećeministara BiH će sa 390.000 KM podržati sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne saradnje. Sredstva u rasponu od 5.000 KM do 30.000 KM dodjeljivaće se u skladu sa Odlukom o kriterijumima za dodjelu iz tekućeg granta ’Međunarodna kulturna saradnja’ za 2020. godinu.
Vijeće ministara donijelo je i Odluku o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta ’Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH’ za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 3.097.000 KM. Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 KM, a maksimalni do 300.000 KM.
Vijeće ministara donijelo je i Odluku o kriterijumima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant ’Sufinansiranje sportskih manifestacija’ za 2020. godinu, u iznosu 1.342.000 KM. Od toga je 600.000 KM namijenjeno za Olimpijski odbor BiH, Paraolimpijski odbor BiH, Specijalnu olimpijadu u BiH, sportske saveze registrovane na nivou BiH i entiteta i sportske saveze lica sa invaliditetom registrovane na ovim nivoima.
Za sportske klubove koji organizuju međunarodne sportske manifestacije ili učestvuju na njima predviđeno je 400.000 KM, a za infrastrukturne radove na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportske aktivnosti 342.000 KM. Najmanji iznos koji se može dodijeliti je 5.000 KM, a najveći 50.000 KM.
Na sjednici je donesena i Odluka o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta vrijednog 50 hiljada KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH za ’Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH’ za 2020. godinu.
Donesena je i Odluka o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta ’Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH’ za 2020. godinu. Radi se o 117.000 KM iz budžeta Ministarstva civilnih poslova BiH.
Donesena je i Odluka o kriterijumima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta ’Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020’ za 2020. godinu, ukupno vrijednu 444.000 KM. Pravo na podnošenje projekata na osnovu ovog granta imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druga fizička i pravna lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, Kost i Eureka.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here