Za unapređenje javnog prevoza u Sarajevu 10 miliona eura

0
275
Nabavka novih tramvaja pomoći će razvoju infrastrukture javnog prijevoza u Sarajevu

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu (GrCF2 V2 – projekat Javni prevoz Sarajevo, dio 3) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 10 miliona eura.
Cilj ovog projekta je rješavanje jednog od ključnih izazova u razvoju infrastrukture javnog prevoza u Sarajevu nabavkom novih tramvaja. Provođenjem Projekta bi se unaprijedio kvalitet javnog linijskog prevoza putnika u skladu sa evropskim standardima zaštite životne sredine, s obzirom da tramvajski saobraćaj koristi ekološki prihvatljivu električnu energiju.
Rok otplate zajma je 15 godina, uključujući tri godine grejs perioda, s alokacijom na Federaciju BiH, odnosno krajnjeg korisnika Kanton Sarajevo.