VMBiH: Za privremeno finansiranje bh. institucija u prvom kvartalu 237,5 miliona KM

0
949
Vijeće ministara BiH usvojilo izvještaj o izvršenju Budžeta za devet mjeseci 2018. (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, danas je donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart 2019. godine, u iznosu 237.500.000 KM.
Ovo je četvrtina sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu.
Finansiranje višegodišnjih projekata, koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena bit će nastavljeno iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno osigurana namjenskim donacijama.
Vijeće ministara usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za prvih devet mjeseci 2018. godine. Prema Izvještaju, ukupni prihodi u ovom periodu iznosili su 751.679.110 KM, a rashodi 667.440.770 KM.
U 2018. godini je nastavljeno s ranije započetim mjerama štednje na primanjima i materijalnim troškovima kako se ne bi ugrozila makroekonomska stabilnost zemlje.
Redovno je servisiran vanjski dug, a ukupno izvršeni rashodi i izdaci po tom osnovu u prvih devet mjeseci 2018. iznosili su 625.955.341 KM.
Vijeće ministara donijelo je i Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta ‘Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH’ za 2018. godinu, kojom je za 123 projekta institucija kulture u BiH dodijeljeno 3.097.000 KM.
Vijeće ministara donijelo je i Odluku o dodjeli sredstava iz tekućeg granta ‘Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH’ za 2018. godinu, u ukupnom iznosu 50.000 KM. Za finansiranje tri projekta NVO u oblasti prevencije HIV-a određeno je 40.000 KM, a za dva projekta prevencije tuberkuloze u BiH 10.000 KM.
Vijeće ministara usvojilo je i informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade.
Od potpisivanja Sporazuma između EU i BiH o učešću u programu Erasmus+ BiH je imala mogućnost da u okviru tri poziva Evropske komisije (2015., 2016. i 2017. godine) učestvuje u projektima ključnih aktivnosti koje su dostupne. U sva tri poziva BiH je učestvovala sa po osam projekata u oblasti visokog obrazovanja.
Za projekte odobrene u 2017. godini visokoškolske institucije iz BiH trebale bi kroz učešće BiH u programu Erasmus+ povući sredstva u iznosu 1.783.854,00 eura. U oblasti jačanja kapaciteta mladih na Zapadnom Balkanu omladinske nevladine organizacije su kroz osam projekata dobile 913.277,95 KM, što je povećanje veće od 200.000 KM u odnosu na prethodnu godinu.
Vijeće ministara je zadužilo institucije BiH da planiraju budžetska sredstva za nastavak učešća BiH u programu Erasmus+.