Vrijednost prodaje proizvoda na pijacama u FBiH premašila 1,3 miliona KM

0
184
Vrijednost prodaje proizvoda na pijacama u aprilu iznosila je blizu 1,5 miliona KM

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u Federaciji BiH u
januaru 2023. godine iznosila je 1.318.247 KM. To je povećanje za 37,1% u odnosu na januar 2022. godine.
U januaru 2023. godine učešće u ukupnoj prodaji poljoprivrednih proizvoda na pijacama posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedeće: povrće 39,6%, voće 21,2%, mlijeko
i mliječni proizvodi 20,4%, perad i jaja 9,5%, žita i proizvodi od žita 2,3%, te ostali proizvodi 7%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku FBiH.