VSI: Vlasti u BiH trebaju ubrzati reforme za rastrećenje privrede

0
610
U 'Bijeloj knjizi' VSI dalo preporuke i prijedloge za rastrećenje privrede u BiH

Povodom novog izvještaja Svjetske banke Doing business 2020 o lakoći poslovanja, Vijeće stranih investitora – VSI/FIC izražava zabrinutost činjenicom da se Bosna i Hercegovina po lakoći i ambijentu poslovanja nalazi na samom začelju evropskih zemalja, te da je posljednja na listi zemalja iz regiona, dodatno nazadovavši za jedno mjesto (90. mjesto od 190 zemalja).
“Izvještaj nas ne iznenađuje jer u svojoj strukturi i analiziranim pokazateljima detektira i sugerira poteškoće na koje ukazuje i VSI/FIC u izdanju ‘Bijele knjige’ i FIC Business Barometra. Usprkos najavama da je BiH u odnosu na prethodne godine izrazila veću spremnost za realizaciju mjera za poboljšanje poslovnog ambijenta, ono što je učinjeno ipak nije dovoljno naročito ako usporedimo sa napretkom koji su ostvarile sve druge zemlje u regionu”, navodi VSI.
U saopćenju VSI dalje ističe da i pored određenih manjih pozitivnih pomaka u ekonomskim pokazateljima u BiH u protekloj i ovoj godini, aktuelna nestabilna i nepredvidiva politička situacija, nizak nivo stranih direktnih ulaganja, te standarda i slabe kupovne moći stanovništva, kao i izražena negativna demografskih kretanja, nedvojbeno ukazuje na potrebu i hitnost djelovanja na poboljšanju poslovnog ambijenta i olakšavanju poslovanja.
“To se može i treba uraditi kroz neophodne izmjene postojeće regulative fiskalnog rasterećenja privrede i porezne predvidivosti, ubrzanja i pojednostavljenja procedura i skraćivanjem rokova za ishodovanje dozvola gdje smo po efikasnosti i brzini na samom svjetskom začelju. Stagnacijom u primjeni ekonomskih politika rizikujemo da u budućnosti imamo još nepovoljnije rezultate i sve veći odliv kvalifikovane radne snage i mladih ljudi u potrazi za prosperitetnijom budućnošću. U tom smislu su usmjerene i aktivnosti članova VSI na identifikaciji prepreka definirane u publikaciji ‘Bijela knjiga’ u kojoj su date konkretne preporuke i prijedlozi za neophodne izmjene zakona i pravilnika kako bi se otklonile barijere, smanjilo porezno opterećenje na rad i kapital, kako bi se smanjio nivo sive ekonomije, unaprijedila vladavina prava, čime bi se otvorio put ulasku svježem kapitalu, investicijama, novom zapošljavanju i boljem standardu. U konačnici to će rezultirati i pozitivnijim demografskim trendovima”, navode iz VSI.
Vijeće stranih investitora ističe da izvještaj Svjetske banke Doing business 2020 treba biti poziv na alarm i akciju, te od izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima u BiH tarži da odlučnije krenu u realizaciju konkretnih reformi.