Za finansijsku konsolidaciju Željeznica FBiH 6 miliona KM

0
209
Odobreno privremeno kvartalno finansiranje za Željeznice FBiH

Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava tekućeg transfera ‘Subvencije javnim preduzećima – Transfer za izmirenje obaveza po Zakonu o finansijskoj konsolidaciji JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo’ utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija
Svrha Programa, vrijednog 6 miliona KM, jeste provođenje Zakona o finansijskoj konsolidaciji po kojem Federacija BiH, u svojstvu vlasnika državnog kapitała u JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo, vrši finansijsku konsolidaciju ovog privrednog društva. Iznos će biti raspoređen za plaćanje obaveza prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Korisniku transfera će sredstva biti doznačavana po ispostavljenim fakturama za iznose koji su uplaćeni prema Federalnom zavodu za PIO.
JP Željeznice FBiH će za visinu utvrđenih sredstava povećati učešće državnog kapitała.

Imenovan privremeni Nadzorni odbor ŽFBiH

Vlada FBiH danas je dala saglasnost za razrješenje vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata. Za vršioce ovih dužnosti su, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca, imenovani Jadranko Stojkić, Nisvet Mujanović, Dalfina Bošnjak, Ibrica Čevra, Jasmina Hadžić i Vanja Pirgić.