Za finansiranje institucija BiH u prvom kvartalu 2021. odobreno 249 miliona KM

0
265
Održana 22. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, danas je donijelo Odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period januar – mart 2021. godine.
Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija BiH u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.
Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršiće se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Usvojen DOB do 2023. godine

Vijeće ministara usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2023. godine, koji prati ranije usvojeni Globalni okvir fiskalog bilansa i politika u BiH za ovaj period.
Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za ovaj period iskazuje ukupni nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje spoljnog duga) u iznosu od milijardu i 27,1 milion KM za svaku godinu, uz izdvajanje sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje po 780 miliona KM na godišnjem nivou.

Jačanje bankarskog sektora

Vijeće ministara BiH utvrdio je danas Prijedlog amandmana 2 na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekat jačanja bankarskog sektora, kojim je planirano restrukturisanje neutrošenih sredstava kredita radi pomoći u otklanjanju posljedica pandemije Covid-19.
Predloženim amandmanom planirano je restrukturisanje 7.960.000 eura na način da se u okviru komponete 1 projekta uvede dodatni indikator u vezi sa isplatom (DLI), koji se odnosi na jačanje regulative banaka i supervizije u skladu sa bazelskim principima. Takođe, planirano je restrukturisanje komponente 4 koja bi postala Covid-19 komponenta i odnosi se na promovisanje pristupa finansiranju preduzeća pogođenih pandemijom kroz regulatorne mjere i mjere likvidnosti, zadržavajući finansijsku stabilnost i poboljšanje upravljanja i poslovnog modela Razvojne banke Federacije BiH.
Ranijim Amandmanom 1, koji je potpisan 2.7.2020. godine, izvršeno je restrukturisanje komponente kredita za Republiku Srpsku u iznosu od 8.030.000 eura na način da se dio sredstava usmjerava na unapređenje aktivnosti na regulaciji i superviziji banka putem Agencije za bankarstvo RS i restrukturisanje komponente 4, koja se odnosi na promovisanje pristupa finansiranju preduzeća pogođenih Covidom-19 kroz regulatorne mjere i mjere likvidnosti, zadržavajući finansijsku stabilnost, kao i poboljšanje upravljanja i poslovnog modela Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
Sporazum o zajmu između BiH i IBRD-a, u iznosu od 56.600.000 eura, potpisan je 31.10. 2017. godine. Federaciji BiH i Republici Srpskoj pripalo je po 28.300.000 eura.
Usljed pandemije Covid-19 vlade FBiH i RS usvojile su programe aktivnosti za očuvanje radnih mjesta, održavanje i poboljšavanje likvidnosti kompanija i očuvanje stabilnosti bankarskog sektora. S ciljem realizacije ovih mjera, predloženo je restrukturisanje neutrošenih sredstava kredita.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here