Za unapređenje zdravstvenih sistema u BiH zajam od 67,3 miliona eura

0
325
Podržan projekt unapređenja zdravstvenih sistema u BiH

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja zdravstvenih sistema, vrijedan 67,3 miliona eura, što je oko 75 miliona američkih dolara.
Sredstva su namijenjena entitetima i to Republici Srpskoj 48.060.000 eura i Federaciji BiH 19.240.000 eura, za unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga i finansijskog stanja zdravstvenih sistema u BiH, uz efektivnije upravljanje sredstvima.
Zajam će, između ostalog, biti usmjeren na unapređenje efikasnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u korist građana BiH, s rokom otplate od 32 godine, uključujući sedam godina grejs perioda.