Za vanjski dug BiH u prvom kvartalu isplaćeno 336,1 milion KM

0
113
Ukupni prihodi namijenjeni institucijama BiH u prvom kvartalu iznosili oko 278 miliona KM

Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza BiH za prvi kvartal 2023. godine. Ukupno ostvareni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom kvartalu ove godine iznosili su 277.995.962 KМ, od čega su prihodi od indirektnih poreza 214.697.664 KМ.
Ukupno ostvareni rashodi i izdaci budžeta institucija BiH za prvi kvartal tekuće godine iznosili su 241.951.570 KМ i izvršeni su u većem iznosu od oko 27,1 milion KM u odnosu na isti period prethodne godine. Povećanje se odnosi na veće izvršenje tekućih izdataka, zbog rasta bruto-plata i naknada zaposlenih u institucijama BiH na osnovu zakonskih i podzakonskih akata donesenih tokom protekle godine, kao i povećanja materijalnih troškova zbog rasta cijena goriva i svih drugih roba i usluga.
U prvom kvartalu 2023. godine sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravodobno u ukupnom iznosu od 336.115.365,60 KМ.