Zaposlenim u institucijama BiH povećan topli obrok i naknada za prijevoz

0
332
Politika plata i naknada u institucijama BiH biće bazirana na načelu realnosti i fiskalne odgovornosti

Vijeće ministara BiH izmijenilo je odluku o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada. Ovom odlukom se zaposlenim u institucijama BiH ‘topli obrok’ od 1. septembra 2022. godine povećava sa sadašnjih 8 KM na 11 KM.
Izuzetak su izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće 6 KM.
Takođe, izmijenjena je i odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i s posla u institucijama BiH. Na ovaj način se dnevna i sedmična naknada za prevoz utvrđena na osnovu udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog zavisno od broja kilometara, povećava za oko 20%, počev od 1. septembra ove godine.