Zeleno svjetlo za projekt konkurentnosti sektora poljoprivrede BiH

0
276
Vrijednost ovog zajma okvirno iznosi oko 73 miliona američkih dolara

Vijeće ministara BiH usvojio je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede.
Cilj Projekta je povećanje otpornosti poljoprivrednog sektora na ekonomske, klimatske i druge promjene i unapređenje konkurentnosti pristupanju tržištu EU, uz bolji kvalitet i sigurnost hrane.
Provođenje ovog projekta ranije su podržale entitetske vlade RS i FBiH, a vrijednost zajma okvirno iznosi oko 73 miliona američkih dolara.
Ministarstvo finansija i trezora nakon završenih pregovora dostaviće Vijeću ministara nacrt sporazuma o zajmu na razmatranje u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama BiH.