Željeznice FBiH remontovale lokomotive HŽ Carga, ostvaren prihod od 600 hiljada eura

0
865
Fotografije lokomotiva HŽ Carga prije njihovog remonta u Sarajevu i nakon njihovog remonta

Dva nacionalna željeznička operatora iz Bosne i Hercegovne i Hrvatske: Željeznice FBiH i HŽ Cargo, ugovorile su tokom 2019. godine investicionu opravku dvije lokomotive u vlasništvu HŽ Carga. Dogovoreno je proširenje saradnje između dva operatora iz oblasti transporta roba i na oblast održavanje šinskih vozila.
Stručnjaci iz HŽ Carga su procijenili tehničke kapacitete i mogućnosti u Centralnoj radionici Rajlovac za pruženje ovako složenih usluga opravke lokomotiva (radi se o električnim lokomotivama proizvedenih prije 40 godina). Treba napomenuti da su ovo prve lokomotive sa teritorije Hrvatske koje se upućuju izvan države na generalni popravak, a također i prve lokomotive stranih željezničkih operatera koje se generalno remontuju u Centralnoj radionici ŽFBiH. Ugovor je značajan za HŽ Cargo i za ŽFBiH.
“Ovaj uspješno realiziran ugovor, vrijedan 600.000 uura, svrstava ŽFBiH, odnosno Sektor održavanja šinskih vozila i Centralnu radionicu Rajlovac, u grupu remontera željezničkih vučnih vozila u regionu, te otvara nove realne mogućnosti nastupa na evropskom tržištu opravke, modernizacije i rekonstrukcije željezničkih vozila. U proteklih pet godina realizovali smo ugovore sa Termoelektranom Tuzla – za veliku opravku teretnih vagona, sa Arcelor Mittalom – za generalni remont i modernizaciju dizel hidraulične lokomotive serije 732, Ugovor sa Rudnikom Kakanj za veliku opravku teretnih vagona itd“, kazao je predsjednik Uprave i generalni direktor ŽFBiH, Enis Džafić.
ŽFBiH su kao kompanija dobile povjerenje srednjeg popravka, obnove i djelomične modernizacije dviju lokomotiva i u HŽ Cargu su zadovoljni pruženom uslugom. Dizajn lokomotive je došla od strane vlasnika tj. kompanije HŽ Cargo, te su na taj način gotovo 40 godina stare lokomotive, koje već duži niz godina nisu bile u funkciji prevoza, popravljene i vraćene u funkciju.
Lokomotive su predate u Centralnu radionicu ŽFBiH na izvršenje opravke dana 30.08.2019. godine sa rokom opravke 150 radnih dana za obje lokomotive. U tom roku, zajedničkim snagama ŽFBiH i njenih partnerskih kompanija, izvršeni su složeni zahvati na glavnim vitalnim sklopovima lokomotiva i iste su prema programu radova i dodatnim zahtjevima kupca, uspješno završene, saopćeno je iz ŽFBiH.