A.M. Best potvrdila odličan kreditni rejting Triglav grupe

0
1129
Na kraju prvog tromjesječja Triglav potvrđuje prognozu planirane godišnje dobiti

Agencija za kreditni rejting A.M. Best prilikom redovnog godišnjeg pregleda Zavarovalnice Triglav i Pozavarovalnice Triglav Re potvrdila je kreditni rejting finansijske moći ‘A’ (odlično) i rejting kreditne sposobnosti izdavača obveznica ‘a’ (odlično). Kreditni rejtingi za oba društva imaju stabilnu srednjoročnu prognozu.
Ovaj rejting temelji se na veoma visokom stepenu finansijske moći Triglav grupe, odličnom poslovanju u posljednjih pet godina i na odgovarajućem upravljanju rizicima. Agencija za kreditni rejting utvrđuje da je Triglav grupa dobro kapitalizovana, da promišljeno upravlja rezervama te da ima visoki stepen finansijske fleksibilnosti. Na njezino poslovanje utiču niske kamatne stope i situacija u segmentu životnih osiguranja, koja se poboljšava.
Agencija A.M. Best kod davanja rejtinga naglašava prednosti vodećeg položaja Triglav grupe na slovenačkom tržištu i u regionu. Prema njezinom mišljenju Triglav grupa izvan Slovenije poboljšava poslovanje i aktivno traži dodatne prodajne kanale, koji su troškovno učinkovitiji. Kod toga spominje uticaj poboljšanja ekonomske situacije u regionu na tržištu osiguranja, a istovremeno ističe da na tim tržištima ostaje zaoštrena konkurencija i zahtjevno okruženje.
Agencija za kreditni rejting A.M. Best je kod potvrde visokog kreditnog rejtinga za kćerinsko društvo Pozavarovalnicu Triglav Re naglasilia njezinu ključnu ulogu kao reosiguranja svih društava Triglav grupe, saopćeno je iz Triglava.