Addiko Banka: Riješeno više od 90 posto CHF kredita

U protekla tri mjeseca, od aprila do kraja juna 2017. godine, konverziju kredita je uradilo oko 40 novih klijenata, čime je broj preostalih kreditnih partija u CHF na području Federacije BiH zaključno sa 30.06.2017. smanjen na 922

0
1485
Addiko banka je značajno skratila proceduru odobrenja kredita

Svjesna problema sa kojima se susreću korisnici kredita u švicarskim francima (CHF), Addiko banka je kratko nakon preuzimanja od strane Advent International iz SAD i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), ponudila dobrovoljnu konverzije CHF kredita fizičkim licima sa značajnim olakšicama.
Konverzija je realizovana uz popuste od 30 i 50 posto od visine glavnice, te oprost zateznih kamata, troškova naknada i drugih zavisnih troškova. Zahvaljujući prije svega atraktivnosti ponude, koja je omogućila pogodnosti bolje nego što nudi zakonsko rješenje u Hrvatskoj, više od 3.600 korisnika CHF kredita je iskoristilo ovu ponudu i okončalo proces konverzije.
Zajedno sa svim drugim, ranije konvertovanim i zatvorenim CHF kreditima, do sada je riješeno više od 90 posto ukupnih CHF kredita. Iako je konverzija u smislu projekta okončana krajem prošle godine, banka je odlučila omogućiti ovu pogodnost i svim ostalim zainteresovanim klijentima koji su naknadno odlučili da se prijave za konverziju, a ispunjavaju uslove, saopćeno je iz Addiko Bank.
“U protekla tri mjeseca, od aprila do kraja juna 2017. godine, konverziju kredita je uradilo oko 40 novih klijenata, čime je broj preostalih kreditnih partija u CHF na području Federacije BiH zaključno sa 30.06.2017. smanjen na 922. Ovaj broj se iz mjeseca u mjesec konstantno smanjuje, jer klijenti prepoznaju pogodnosti ponuđenih olakšica. Cifre od navodnih nekoliko hiljada neriješenih CHF kredita, koje su se u nekoliko navrata pojavljivale iz drugih izvora ne odgovaraju stvarnom stanju. Ove činjenice je moguće provjeriti i u nezavisnim izvorima, poput eksternog revizorskog mišljenja”, izjavila je Sanela Pašić, direktorica Addiko banke.
Agencija za bankarstvo Federacije BiH aktivno nadzire proces konverzije, te raspolaže svim relevantnim podacima, uključujući i broj preostalih korisnika kredita. Banka će i u narednom periodu nastaviti komunikaciju sa klijentima, nudeći im dobrovoljnu i dogovornu konverziju kao jedinu kvalitetnu opciju rješenja ovog naslijeđenog problema sa CHF kreditima.
Agencija za bankarstvo FBiH i Vlada FBiH u više navrata jasno su istaknuli kako je upravo dogovor između banaka i klijenata jedini ispravan put rješavanja ovog pitanja. Addiko banka sa svojim novim vlasnicima u potpunosti je posvećena takvom pristupu, saopćeno je iz ove banke.