Addiko Blic gotovinski krediti

0
1401
Addiko banka je značajno skratila proceduru odobrenja kredita

Addiko banka je pokrenula promotivnu kampanju u okviru koje nudi gotovinske kredite u maksimalnom iznosu do 50.000 KM, na period do 10 godina.
Pogodnosti ovih kredita je da su klijenti oslobođeni troškova obrade, a odobravaju se bez žiranata i dodatnog osiguranja kredita, te dodatne uštede, u vidu korištenja bilo kojeg Addiko paketa računa bez naknade u naredna tri mjeseca za nove klijente. Poseban fokus ovih kredita je brzina obrade, obzirom da je Addiko Blic gotovinske kredite moguće realizovati u roku od 24 sata.
Svi klijenti Addiko banke koji ugovore kredit ostvaruju i pogodnost odabira datuma dospijeća kredita 1.,10.,20. ili 25. u mjesecu prema vlastitim mogućnostima, kažu u Odjelu upravljanja retail proizvodima u Addiko banci.