Amerikanci najskeptičniji u svijetu u vezi s 5G mrežom

0
525
Podaci na internetu otkrivaju najskeptičnije države u svijetu u vezi sa 5G mrežom

Potaknute glavnom prednošću super brzog interneta mnoge kompanije u svijetu integriraju 5G mrežu u svoj razvojni proces i sigurno je da će ova telekomunikacijska tehnologija biti i dalje u fokusu globalnog razvoja.
Uprkos tome, mnogi su u svijetu i dalje skeptični po pitanju 5G mreže.
U nastojanju da saznaju gdje žive najskeptičniji ljudi u pogledu 5G, Prolifics Testing proveo je istraživanje u različitim zemljama. U istraživanju su koristili alat za internetsku analitiku Ahrefs kako bi otkrili koje su zemlje u svijetu najskeptičnije prema 5G na osnovu internet pretraživanja, poput: Je li 5G opasan?, Je li 5G siguran?, Je li 5G štetan?, Predstavlja li 5G zdravstvene rizike?…

Prolifics Testing: U SAD je prosječno 374.700 pretraživanja mjesečno o 5G

Istraživanje je pokazalo da su Sjedinjene Američke Države (SAD) najskeptičnija zemlja na svijetu u vezi 5G mreže, sa prosječno 374.700 pretraživanja mjesečno. To je četiri puta više od Ujedinjenog Kraljevstva koje je na drugom mjestu, sa 93.400 pretraživanja na mreži, zatim Australija sa 32.970 pretraživanja na mreži u vezi sa 5G.
Slijede Kanada, Poljska i Njemačka, sa 22.680, odnosno 20.510 te 17.550 pretraživanja mjesečno, dok je Holandija sedma sa 16.520 pretraživanja efekata 5G mreže…
Na 20. mjestu je Danska, koja mjesečno u prosjeku ima samo 1.410 pretraživanja u vezi s 5G.
Ni stanovnici Austrije i Meksika ne izgledaju previše zabrinuti zbog 5G, sa samo 1.570 i 1.970 pretraživanja mjesečno.
Istraživanje je pokazalo da u Africi Južnoafrikanci mjesečno imaju 13.780 pretraživanja putem interneta, a Nigerijci 6.850 pretraživanja na internetu u vezi s mogućim negativnim implikacijama 5G mreže.