Austrijski Asamer Baustoffe želi preuzeti i preostale dionice FCL-a

0
1382
Austrijski Asamer Baustoffe želi u cijelosti preuzeti dionice Fabrike cementa Lukavac

Austrijska kompanija Asamer Baustoffe AG objavila je ponudu za preuzimanje Fabrike cementa Lukavac d.d. (FCL).
Dionički kapital emitenta je podijeljen na 820.613 redovnih običnih dionica, nominalne vrijednosti 100 KM.
Asamer Baustoffe posjeduje 815.109 redovnih dionica, odnosno oko 99,33% od ukupnog broja dionica Fabrike cementa Lukavac. Ponuda za preuzimanje se odnosi na preostale redovne dionice, koje nisu u vlasništvu austrijske kompanije i to 5.504 redovne dionice, odnosno 0,67% ukupnog broja dionica FCL-a.
Ponuđena cijena po jednoj dionici je 156,47 KM odnosno 156,47% od nominalne vrijednosti dionice. Rok po ovoj ponudi je 28 dana.