Banke u Federaciji BiH u devet mjeseci poslovale s dobiti od 232 miliona KM

Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 14 banaka u ukupnom iznosu od 235 miliona KM, dok je jedna banka iskazala gubitak od tri miliona KM

0
6131
Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Bankarski sektor u Federaciji BiH je u prvih devet mjeseci 2017. godine ostvario dobit u iznosu od 232 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat ostvaren je kod 14 banaka u ukupnom iznosu od 235 miliona KM, dok je jedna banka iskazala gubitak od tri miliona KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz izvještaja Agencije za bankarstvo FBiH u kojem se navodi da je bankarski sektor ostao stabilan, adekvatno kapitaliziran, a likvidnost je i dalje zadovoljavajuća.
Bilansna suma bankarskog sektora u FBiH na kraju trećeg kvartala 2017. iznosila je 19,6 milijardi KM i veća je za 6,5 posto ili 1,2 milijarde KM u odnosu na kraj 2016. godine.
Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, imali su rast od 5,6 posto ili 683 miliona KM i na kraju septembra 2017. iznosili su 13 milijardi KM. Pozitivni trendovi se ogledaju i u segmentu sektorskog kreditiranja, odnosno većeg rasta kredita odobrenih privatnim preduzećima nego stanovništvu. Krediti dati privatnim preduzećima ostvarili su stopu rasta od 6,6 posto ili 380 miliona KM, tako da su na kraju septembra ove godine dostigli iznos od 6,1 milijardu KM i učešće od 47,4 posto. Krediti dati stanovništvu u istom periodu zabilježili su stopu rasta od 5,2 posto ili 313 miliona KM, dok je njihovo učešće smanjeno sa 48,7 na 48,5 posto i na kraju septembra iznose 6,3 milijarde KM.
U strukturi izvora finansiranja banaka sa učešćem od 76,9 posto ili u iznosu od 15,1 milijardu KM, depoziti su najznačajniji izvor finansiranja. U prva tri kvartala 2017. zabilježen je rast depozita od 6,3 posto ili 886 miliona KM. Štedni depoziti zadržali su pozitivan trend rasta i na kraju septembra 2017. dostigli su iznos od 8,1 milijardu KM, što je za 2 posto ili 161 milion KM više nego na kraju 2016. godine.
Regulatorni kapital na kraju trećeg kvartala 2017. iznosio je 2,5 milijardi KM i povećan je za 5,7 posto ili 134 miliona KM u odnosu na kraj 2016. godine, bez značajnijih promjena u njegovoj strukturi.
Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema u FBiH, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, na kraju septembra 2017. godine iznosila je 15,4 posto, što je za 0,3 procentna poena manje nego na kraju 2016. godine, ali je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12%).
U Federaciji BiH je na kraju trećeg kvartala dozvolu za rad imalo 15 banaka, kao i na kraju 2016. godine. Broj zaposlenih u bankama FBiH iznosio je 6.694, što je porast od 1,2 posto ili 79 zaposlenika u odnosu na kraj 2016. godine.