BBI Banka i Grad Konjic osigurali dodatnih 5 miliona KM za mlade, privredna društva i obrtnike

0
193
U Konjicu potpisani ugovori: Dino Selimović, Azra Hadžiomeragić, Osman Ćatić i Adnan Špago

U Konjicu su potpisani ugovori o poslovnoj saradnji između Grada Konjica i Bosna Bank International d.d. Sarajevo (BBI banka), za projekte povoljnog finansiranja mladih do 40 godinasa područja Konjica koji prvi put rješavaju stambeno pitanje, kao i za obrtnike i privredna društava koji se bave poljoprivrednom djelatnošću na području Grada Konjic.
Grad Konjic je izdvojio 200.000 KM za subvencioniranje profitne marže, dok je BBI banka obezbjedila sredstva u iznosu od 5 miliona KM.
“Ove nove subvencionirane linije dio su mjera naše administracije da mladima sa područja Konjica omogućimo da budu vlasnici stana ili kuće, a našim privrednicima da dobiju finansijska sredstva po izuzetno povoljnim uslovima za finansiranje svojih poslovnih aktivnosti. Ranije je potpisan ugovor sa BBI bankom o subvenciji profitne marže finansiranja privrednih društava, vrijedan 11 miliona KM, tako da su ukupno dostupna sredstva preko 16 miliona KM za podršku našoj privredi i građanima.Grad Konjic je za ove namjene izdvojio ukupno 500.000 KM“, kazao je gradonačelnik Konjica Osman Ćatić i pozvao zainteresovane da se na vrijeme prijave i apliciraju za sredstva.
Pravo učešća za subvenciju profitne marže imaju mladi od 18 do 40 godina starosti za kupovinu novoizgrađenog ili stana u izgradnji, kao i kupovine kuće u izgradnji ili potpuno nove gradnje kuće, uz subvencioniranje profitne marže od strane Grada Konjica za cijeli period otplate stambenog finansiranja, čiji iznos ne prelazi 100.000 KM i čiji rok otplate nije duži od 20 godina.
Azra Hadžiomeragić, član Uprave BBI Banke kazala je kako je riječ o finansiranjima po izuzetno povoljnim uslovima, te da je banka za projekat za mlade Konjica izdvojila 3 miliona KM, a za finansiranja obrtnika i privrednih društava dodatnih 2 miliona KM.
Obrtnici i privredna društva koji se bave poljoprivrednom aktivnošću, a imaju sjedište na području Konjica, moći će aplicirati za finansijska sredstva u BBI banci, koja će također biti subvencionirana od strane Grada Konjica. Maksimalan iznos odobrenih finansiranja za jedno privredno društvo iznosi 500.000 KM, a za obrtnike do 100.000 KM. U izuzetnim slučajevima Grad Konjic može dati saglasnost na veće iznose finansiranja. Finansiranja su sa rokom otplate do 48 mjeseci uz profitnu maržu do 3,99% i uz mogućnost grace perioda do šest mjeseci.
Javni poziv za prijavu će biti raspisan i objavljen u narednih 10 dana na službenim web stranicama Grada Konjica i BBI banke, u kojem će biti definisani svi uslovi za prijavu i detalji načina apliciranja.