BBI banka potpisala ugovor sa Razvojnom bankom FBiH za učešće u Garancijskom fondu

0
374
Čelni ljudi BBI banke i Razvojne banke FBiH potpisali ugovor o poslovnoj saradnji

Predsjednik Uprave Bosna Bank International (BBI) Amer Bukvić i v.d. predsjednik Uprave Razvojne banke Federacije BiH Semir Fejzić potpisali su danas ugovor o poslovnoj saradnji kojim je BBI banci omogućeno korištenje garantnog potencijala Garancijskog fonda u iznosu do 20 miliona KM.
“Strateško opredjeljenje BBI banke je pomoć privredi BiH, a što smo kontinuirano radili u proteklih 20 godina putem različitih projekata i subvencioniranih linija za privrednike. Nastavljamo sa podrškom privredi i u narednom periodu i ostajemo otvoreni za sve potrebe naših klijenata”, kazao je nakon potpisivanja Bukvić.
“Zaključivanjem ugovora sa BBI bankom uspostavljeni su uslovi za odobravanje finansiranja klijentima Banke uz korištenje garancija Garancijskog fonda Federacije BiH kao instrumenta obezbjeđenja 50% glavnice finansiranja, a na klijenta se prenosi i ukupna korist Garancijskog fonda dodatno u vidu niže profitne stope i/ili umanjenog kolaterala”, izjavio je Fejzić.
Inače, Garantni fond se odnosi na mala i srednja preduzeća, kao i za poljoprivredu i prehrambenu industriju, za velika preduzeća, izvoznike, te obrtničke i ostale samostalne privredne djelatnosti, a u cilju ublažavanja štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa Covid-19.