BHAS: Provodi se 10 krug ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

0
306
Istraživanje sprovodi se svake četiri godine prema preporukama i regulativama EU

Agencija za statistiku BiH (BHAS) tokom novembra i decembra 2021. godine provodi deseti talas ažuriranja glavnog okvira uzorka sa krajnjim ciljem da poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima.
Ažuriranje se vrši popisivanjem domaćinstava u odabranom uzorku popisnih krugova prema definisanoj metodologiji koju su pripremile sve tri statističke institucije u BiH. Upitnik sadrži pitanja o imenu i prezimenu, polu, datumu rođenja, statusu objekta prema nastanjenosti, najvišoj završenoj školi i slično.
Istraživanja zasnovana na uzorku domaćinstava jedna su od glavnih aktivnosti statističkih institucija u BiH, a okvir uzorka direktno utiče na kvalitet odabira uzorka za svako istraživanje kao i na rezultate istraživanja. Kvalitetan okvir uzorka je preduslov za kvalitetniji rad statističkih institucija u BiH zbog toga što osigurava visok kvalitet vrijednih, uporedivih, pouzdanih i tačnih podataka i statistika potrebnih za planiranje kratkoročnih i dugoročnih socijalno-ekonomskih razvojnih strategija i praćenje procesa reforme u Bosni i Hercegovini.
Ažuriranje provode obučeni anketari i kontrolori koji imaju odgovarajuće akreditacije Agencije za statistiku BiH.
Zbog značaja ove aktivnosti, Agencija za statistiku BiH poziva stanovništvo na aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuje da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz BHAS-a.