BHAS: U toku je drugi val ažuriranja statističkog okvira uzorka u BiH

0
867
Agencija za statistiku BiH

Agencija za statistiku BiH (BHAS), u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi drugi val ažuriranja Master okvira uzorka za statistička istraživanja bazirana na domaćinstvima.
Za potrebe ažuriranja, akreditovani anketari i kontrolori popisuju domaćinstva u odabranom uzorku popisnih krugova sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima. Ova aktivnost se realizuje kroz projekat ‘Podrška statističkom sistemu BiH za pripremu glavnog okvira za uzorak’ uz finansijsku podršku Delegacije EU u BiH.
Svrha projekta je da se, prvi put od 2009. godine, dobije novi statistički okvir uzorka za istraživanja bazirana na domaćinstvima. Ažurirani master okvir uzorka je preduslov za kvalitetan rad statističkih institucija u BiH i za usklađivanje zvanične statistike BiH sa EU standardima.
Projekat ažuriranje okvira uzorka se provodi kvartalno u trajanju od tri godine. Aktivnosti na terenu se, u prva četiri kvartala, provode u saradnji sa agencijom Prism Research &Consulting iz Sarajeva. Nakon toga, ažuriranje će nastaviti statističke institucije u BiH – Agencija za statistiku BiH te zavodi za statistiku u FBiH i RS.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz BHAS-a.