BiH bi mogla ostati bez dozvole za izvoz industrijskih jaja, pilećeg mesa i prerađevina u EU

Ako do testiranja ne dođe i izvještaj ne bude dostavljen do 31.3.2021, bh. izvoznici industrijskih jaja i svježeg pilećeg mesa i prerađevina, uključujući Agreks, Brovis, Madi, Ovako i Perutninu Ptuj, više neće moći izvoziti u EU

0
184
Ugroženo poslovanje sektora peradarstva, upitna egzistencija 20.000 radnika

Predsjednik Koordinacijskog odbora peradara/živinara BiH, Edin Jabandžić, upozorio je danas da bi bh. proizvođači industrijskih jaja i pilećeg mesa i prerađevina od 31. marta 2021. godine mogli ostati bez teško stečenih dozvola za izvoz u EU. Razlog tome je neuspjeh institucija u BiH da ispune svoje obveze iz sporazuma o izvozu postignutog sa EU Uredom za hranu i veterinarstvo (EU FVO) i pripadajućeg Akcionog plana.
Naime, prema Akcionom planu iz maja 2019. godine, Veterinarski ured BiH, koji djeluje u sklopu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, dužan je da osigura da se jednom godišnje provede testiranje peradi u BiH na Newcastle oboljenje i Aviarnu influencu, te da o nalazima testiranja obavijesti EU FVO.
“Veterinarski ured BiH identifikovaoje Veterinarski fakultet u Sarajevu, Veterinarski institut Republike Srpske i Veterinarski institut u Bihaću kao institucije certifikovane za provođenje testiranja, ali nije dogovorio uslove pod kojima bi setakvo testiranje provodilo, i tu je došlo do zastoja”, kazao je Jabandžić.
Veterinarski ured BiH je već dva puta tražio od EU FVO-a da odgodi testiranja dok se to pitanje ne riješi. EU FVO je dva puta dao svoje odobrenje, ali je 31. mart 2021. postavljen kao krajnji rok za provođenje i izvještavanje o nalazima testiranja.
“Ako do testiranja ne dođe i izvještaj ne bude dostavljen do zadanog roka, odobreni bh. izvoznici industrijskih jaja i svježeg pilećeg mesa i prerađevina, uključujući Agreks, Brovis, Madi, Ovako i Perutninu Ptuj, više neće moći izvoziti u EU”, dodao je Jabandžić.
Prestanak izvoza u EU dodatno bi otežao funkcionisanje peradarskog sektora koji je već teško pogođen COVID-19 pandemijom. Također, od 1. januara 2021. godine, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, bh. tržište se u potpunosti otvara za peradarske proizvode iz EU čime će konkurencija na lokalnom tržištu postati još veća.
“Domaći proizvođači su uložili ogromna sredstva u ispunjavanje svih zahtjeva EU FVO-a, a u pripremama za inspekcije EU FVO-a imali smo podršku USAID-a i Švedske Vlade kroz njihov Sweden/USAID FARMA II projekat. Bila bi velika šteta, kada bi svi naši napori, i napori naših međunarodnih partnera, sada propali. Peradarski sektor zapošljava 20.000 ljudi, a njihova egzistencija bi uskoro mogla postati upitna”, kazao je Jabandžić.
Koordinacioni odbor peradara/živinara BiH poziva Veterinarski ured BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te Vijeće ministra BiH, s jedne strane, i Veterinarski fakultet i institute, s druge, da se dogovore kako će se provesti testiranje peradi u BiH do zadanog roka. Oni bi time pomogli da se očuva napredak u peradarskom sektoru BiH ostvaren tokom posljednjih deset godina, teda se zaštite radna mjesta 20.000 radnika.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here