BiH daleko ispod prosjeka EU po ulaganjima u istraživanje i razvoj

0
201
Za istraživanje i razvoj u Bosni i Hercegovini u 2021. godini izdvojeno je 74,5 miliona KM

Bosna i Hercegovina je sa ulaganjem od 0,19% BDP-a u istraživanje i razvoj u 2021. godini bila daleko ispod prosjeka 27 zemalja Evropske unije koji iznosi 2,27%. Od svih 27 članica EU, Rumunija izdvaja najmanje BDP-a 0,48%, a Švedska najviše 3,35%, objavila je Agencija za statistiku BiH u publikaciji ‘Bosna i Hercegovina u brojevima 2022.’
Za istraživanje i razvoj u Bosni i Hercegovini u 2021. godini izdvojeno je ukupno 74 miliona i 513 hiljada KM. Najviše sredstava utrošeno je u sektor visokog obrazovanja 89,2%, zatim poslovni sektor 7,0%, državni sektor 2,4% i neprofitni sektor 1,4%.
Gledano po sektorima, najviše izdvajanja (izdaci) za istraživanje i razvoj je bilo u sektoru visokog obrazovanja (57,7% ili 43 miliona i 7 hiljada KM), zatim poslovnom sektoru (37,4% ili 27 miliona i 875 hiljada KM) te državnom sektoru (4,9% ili 3 miliona 631 hiljada KM), dok u neprofitnom sektoru nisu zabilježena ulaganja u istraživanje i razvoj.
Na poslovima istraživanja i razvoja u Bosni i Hercegovini 2021. godine bilo je 2.492 zaposlenih, sa punim i kraćim od punog radnog vremena, od čega je 1.286 žena (51,6%).