BiH ima održivi javni dug, spoljni dug se uredno otplaćuje

Indikator javni dug/BDP u 2019. godini je 31,4% i prema međunarodnim standardima nije visok

0
558
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH upoznato je s Analizom održivosti javnog duga Bosne i Hercegovine za period 2020 – 2023. godine, koju je sačinilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, s ciljem efikasnog upravljanja javnim finansijama i održavanja makroekonomske stabilnosti.
Analiza daje preglede ocjena trenutnog stanja javne zaduženosti BiH i osnovnih rizika koji mogu uticati na održivost javnog duga u srednjoročnom periodu.
Trenutno se može ocijeniti da je BiH zemlja sa održivim javnim dugom. Spoljni dug se redovno otplaćuje i njegova otplata ne može doći u pitanje, zahvaljujući dobrom zakonskom okviru u ovoj oblasti.
Indikator javni dug/BDP u 2019. godini je 31,4% i prema međunarodnim standardima nije visok. Globalna zdravstvena kriza prouzrokovana pandemijom virusa Covid-19 utiče na cijeli svijet, pa i na Bosnu i Hercegovinu. Prema osnovnom scenariju procjene, ovaj indikator ima tendenciju povećanja u 2021. godini, a postepeni oporavak očekuje se u 2022. i 2023. godini.

Ekonomski rast u prošloj godini 2,7%

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje, usvojilo je Dokument ’Bosna i Hercegovina – izvještaj o razvoju – godišnji izvještaj 2019’ u kojem se navodi da u prošloj godini makrostabilnost u BiH nije bila ugrožena.
U 2019. godini ostvaren je stabilan ekonomski rast od 2,7%, uz smanjenje nezaposlenosti i deficita na tekućem računu, kao i zadržavanje javnog duga države u umjerenim okvirima. Nije zabilježen značajniji rast cijena.