BiH od Evropske unije dobija zajam od 250 miliona eura

0
313
Bevanda potpisao Memorandum o 250 miliona eura makrofinansijske pomoći EU za BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda potpisao je danas Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i BiH, kojim je našoj zemlji omogućen zajam za makrofinansijsku pomoć u iznosu od 250 miliona eura.
Ovaj memorandum u ime EU potpisuje evropski komesar za ekonomiju Paolo Gentilon, a u ime Centralne banke, kao agenta zajmoprimca, potpisnik je guverner Senad Softić.
S obzirom na to da se radi o pomoći za više nivoa vlasti, memorandum su potvrdili i podržali ministri finansija oba entiteta te gradonačelnik Distrikta Brčko.
Ministar Bevanda naglasio je kako je cilj makrofinansijske pomoći EU ublažavanje posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa Covid-19 te dolazi uz ostale resurse koje je zemlja dobila od drugih međunarodnih finansijskih institucija kao podršku za ekonomsku stabilnost.
“Sredstva iz ovog zajma bit će isplaćena u dvije rate, od kojih svaka iznosi do 125 miliona eura, a isplata prve rate očekuje se nakon stupanja na snagu memoranduma i pratećeg sporazuma o kreditnoj liniji koji smo također potpisali”, kazao je Bevanda.
Ovim Memorandumom u skladu s prethodnim odlukama Evropskog parlamenta i Vijećem Evropske unije BiH stavljena je na raspolaganje makrofinansijska pomoć u iznosu od 250 miliona eura u obliku zajma.
Nakon potpisivanja, koje je zbog epidemioloških mjera završeno korespondentno i bez ceremonija, ministar Bevanda zahvalio se EU na spremnosti da pomogne BiH u ovom izazovnom vremenu.