RS: Bruto domaći proizvod u trećem kvartalu pao 3,4%

0
546
Rast bruto domaćeg proizvoda RS u prvom tromjesečju tekuće godine

Realni pad bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2020. godine, u odnosu na treće tromjesečje 2019. godine, iznosio je 3,4%.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u trećem kvartalu 2020. godine bruto dodata vrijednost realno je manja u područjima: Umjetnost, zabava i rekreacija; Ostale uslužne aktivnosti za 18,3%, Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje el.energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije životne sredine za 6,7%, a od toga u području Prerađivačka industrija za 10,5%, dok je realno veća u područjima Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,3%, Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 3,2% i Građevinarstvo za 2,9%, podaci su Zavoda za statistiku RS.