BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle 22,5%

0
340
Rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na bh. tržištu, ali pad na ino-tržištu

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Bosni i Hercegovini su u septembru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle 1%, a u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježile rast za 22,5%.
Na domaćem tržištu cijene su u septembru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle 0,7%, a u odnosu na isti mjesec lani su porasle za 22,2%.
Na ino-tržištu u septembru 2022. u odnosu na mjesec ranije proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su porasle 1,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine su zabilježile rast nivoa cijena za 22,8%.
Prema GIG agregatima, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su u septembru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom zabilježile rast nivoa u Energiji za 0,3%, Intermedijarnim proizvodima za 1,0%, Kapitalnim proizvodima za 2,5%, Trajnim proizvodima za 0,6% te Netrajnim proizvodima za 1,8%.
U septembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 27,4%, Intermedijarnim proizvodima za 24,9%, Kapitalnim proizvodima za 10,2%, Trajnim potrošačkim dobrima za 19,7% te Netrajnim proizvodima za 15,3%.
Cijene na domaćem tržištu su u septembru 2022. u odnosu na prethodni mjesec zabilježile rast nivoa u Energiji za 0,4%, Intermedijarnim proizvodima za 0,5%, Kapitalnim proizvodima za 0,2%, Trajnim potrošačkim dobrima za 1,1% te Netrajnim potrošačkim dobrima za 2,0%.
U septembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom lani proizvođačke cijene više su u Energiji za 26,2%, Intermedijarnim proizvodima za 22,8%, Kapitalnim proizvodima za 13,1%, Trajnim potrošačkim dobrima za 23,8% te Netrajnim proizvodima za 16,5%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na ino- tržištu u septembru 2022. u odnosu na prethodni mjesec više su u Intermedijarnim proizvodima za 1,5%, Kapitalnim za 3,3%, Trajnim proizvodima za 0,3% te Netrajnim proizvodima za 1,4%, dok su niže u Energiji za 0,2%.
Na godišnjem nivou, u septembru 2022. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 52,0%, Intermedijarnim proizvodima za 26,5%, Kapitalnim proizvodima za 9,1%, Trajnim proizvodima za 18,0% te Netrajnim proizvodima za 11,1%, podaci su Agencije za statistiku BiH.