BiH: Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u oktobru pale 0,1%

0
203
Na domaćem tržištu zabilјežen je pad prometa industrije za 2,5%, a na stranom tržištu rast za 3,6%

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u Bosni i Hercegovini su u oktobru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom zabilježile pad nivoa cijena za 0,1%, dok u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 21,2%.
Na domaćem tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda u oktobru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom su smanjene za 0,1%, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast za 20,8%.
Na ino-tržištu proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su u oktobru 2022. u odnosu na mjesec ranije su zabilježile pad nivoa za 0,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine porasle su za 21,6%.
Prema GIG agregatima, u oktobru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom proizvođačke cijene industrijskih proizvoda su zabilježile rast nivoa u Trajnim proizvodima za 0,3% te Netrajnim proizvodima za 1,2%, dok je pad zabilježen Energiji za 0,4%, Intermedijarnim proizvodima za 0,3% te Kapitalnim proizvodima za 0,6%.
U oktobru 2022. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 23,6%, Intermedijarnim proizvodima za 23,9%, Kapitalnim proizvodima za 10,2%, Trajnim potrošačkim dobrima za 20,1% te Netrajnim proizvodima za 16,0%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su u oktobru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom porasle u Kapitalnim proizvodima za 0,4%, Trajnim potrošačkim dobrima za 0,2% te Netrajnim za 1,6%, dok je pad zabilježen u Energiji za 0,5% te intermedijarnim proizvodima za 0,6%.
U oktobru 2022. u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine proizvođačke cijene više su u Energiji za 22,2%, Intermedijarnim proizvodima za 22,4%, Kapitalnim proizvodima za 13,3%, Trajnim potrošačkim dobrima za 24,0% te Netrajnim proizvodima za 17,7%.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na ino-tržištu su u oktobru 2022. u poređenju sa prethodnim mjesecom više su u Energiji za 0,2% i Trajnim potrošačkim dobrima za 0,4%, dok je pad zabilježen u Intermedijarnim proizvodima za 0,2%, Kapitalnim za 1,0% te Netrajnim proizvodima za 0,4%.
Na godišnjem nivou, u oktobru 2022. u poređenju sa istim mjesecom lani, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle su u Energiji za 48,9%, Intermedijarnim proizvodima za 24,7%, Kapitalnim proizvodima za 9,0%, Trajnim proizvodima za 18,6% te Netrajnim proizvodima za 10,2%, podaci su Agencije za statistiku BiH.