BiH: Proizvođačke cijene u junu niže 0,3 posto

0
2492
Cijene su porasle za 1,2% kod intermedijarnih proizvoda, osim energije

Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda za ukupnu industriju Bosne i Hercegovine u junu su niže za 0,3 posto u odnosu na maj, dok su više za 1,2 posto u odnosu na isti mjesec 2016. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U junu, u poređenju sa prethodnim mjesecom, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem tržištu zabilježile su pad od 0,3 posto, dok su u odnosu na juni prošle godine niže za 0,1 posto.
Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na stranom tržištu u junu su bile niže za 0,3 posto u odnosu na maj, dok su u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježile rast od 3,4 posto.
U poređenju sa majem, u junu su proizvođačke cijene industrijskih proizvoda porasle u kapitalnim i trajnim proizvodima za po 0,1 posto, dok su opale u energiji i intermedijarnim proizvodima po 0,4 posto, te netrajnim proizvodima za 0,2 posto.
Proizvođačke cijene u junu ove godine, u odnosu na isti mjesec lani, više su u energiji za 1,6 posto, te intermedijarnim proizvodima za tri posto, dok su opale u kapitalnim proizvodima za 1,5 posto, trajnim potrošačkim dobrima za 0,2 posto, te netrajnim proizvodima za 0,8 posto.