BiH: Prosječna plata u junu 2018. iznosila 872 KM

0
1339
Prosječna neto plata u prvih šest mjeseci 2022. u odnosu na isti period lani nominalno je viša za 10,7%

U Bosni i Hercegovini je u junu 2018. prosječna mjesečna isplaćena neto plata iznosila je 872 KM i nominalno je za 2,5 posto viša u odnosu na juni prošle godine, odnosno za 1,1 posto je viša u odnosu na decembar 2017. godine.
Međutim, u odnosu na maj ove godine (881 KM) prosječne junske plate u BiH su smanjene za devet konvertibilnih maraka.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najviša prosječna plata u junu je isplaćena u finansijskim i djelatnostima osiguranja (1.559 KM) te u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji (1.368 KM), odnosno u sektoru informacija i komunikacija (1.280 KM).
Najniža prosječna neto plata bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane (537 KM), nešto viš je iznosila u sektoru građevinarstva (580 KM) i administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima (603 KM).
Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenome u pravnim osobama u BiH za juni 2018. iznosila je 1.356 KM i nominalno je viša za 2,6 posto u odnosu na juni prošle godine, odnosno za 1,2 posto u odnosu na decembar 2017. godine, podci su Agencije za statistiku BiH.

Kako su se kretale prosječne neto plate u BiH po mjesecima i godinama od 2000. do juna 2018. možete vidjeti ovdje