BiH: Prosječna potrošnja po domaćinstvu 1.778,76 KM, od toga 548,59 KM za hranu i pića

Četveročlana domaćinstva u prosjeku troše 2,3 puta više nego jednočlana

0
422
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u avgustu je porastao za 4,1%

Prosječna potrošnja po domaćinstvu u Bosni i Hercegovini prema Anketi o potrošnji domaćinstva u 2021/2022. godini bila je 1.778,76 KM. Izdaci za hranu, bezalkoholna pića, stanovanje i energente činili su preko 54% ukupne potrošnje u BiH.
Anketa je provedena u periodu 1.4.2021.-31.3.2022. godine. Anketirano je 54,6% domaćinstava na teritoriji Federacije BiH, 32,3% u Republici Srpskoj i 13,1% u
Brčko distriktu BiH.
Prosječno domaćinstvo u 2021./2022. godini trošilo je mjesečno 1.778,76 KM, od toga 548,59 KM za hranu i pića i 1.230,17 KM za neprehrambene proizvode i
usluge. Prosječna veličina domaćinstva u BiH je 2,8 člana, u gradskom području 2,6, a u negradskom 2,9.
Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava prema glavnim grupama izdataka po COICOP-u imali su hrana i bezalkoholna pića (30%) i
stanovanje, električna energija, plin i ostali energenti (24,1%). Ostali veliki izdaci odnosili su se na prijevoz (14,3%) i informacije i komunikacije (6,5%).
Gradska domaćinstva u prosjeku troše nešto manje od negradskih (1.776,41 KM prema 1.780,79 KM). Prosječna mjesečna potrošnja gradskih i negradskih
domaćinstava je gotovo identična, sa nešto većim vrijednostima potrošnje u negradskim domaćinstvima.
Prema definiciji izdataka za finalnu potrošnju domaćinstava, u njihov sastav se uključuju i dvije stavke koje ne predstavljaju stvarnu kupovinu, ni stvarne izdatke,
a odnose se na imputiranu rentu i potrošnju iz vlastite proizvodnje. One u prosjeku čine oko šestine ukupne potrošnje domaćinstava (17%), tako da prosječan mjesečni izdatak za potrošnju domaćinstava u BiH u 2021./2022. godini, koji se odnosi na stvarnu kupovinu proizvoda i usluga, iznosi 1.477,15.
Jednočlana domaćinstva u prosjeku troše mjesečno 1.012,44 KM, najviše za stanovanje i energente (32,8%) i hranu i bezalkoholna pića (29,8%).
Dvočlana (bračni par bez djece) domaćinstva u prosjeku troše mjesečno 1.524,31 KM ili 1,5 puta više od jednočlanih i to uglavnom na hranu i bezalkoholna pića (31,07%), stanovanje i energente (26,28%) i prijevoz (13,0%).
Tročlana domaćinstva u prosjeku troše mjesečno 1.999,61 KM ili 1,97 puta više od jednočlanih i to pretežno na hranu i bezalkoholna pića (29,4%), stanovanje i energente (23,06%) i prijevoz (15,6%).
Četveročlana domaćinstva u prosjeku troše mjesečno 2.311,79 KM ili 2,3 puta više od jednočlanih, pretežno na hranu i bezalkoholna pića (28,8%), stanovanje i energente (20,8%) i prijevoz (16,8%).
Domaćinstva sa 5 ili više članova u prosjeku troše 2.715,95 KM ili 2,68 puta više od jednočlanih, pretežno na hranu i bezalkoholna pića (31,0%), stanovanje i energente (20,5%) i prijevoz (15,2%), podaci su Agencije za statistiku BiH.

RS: Prosječna mjesečna potrošnja po domaćinstvu 1.800,78 KM

Prosječna mjesečna potrošnja po domaćinstvu u Republici Srpskoj u 2021/2022. godini bila je 1.800,78 KM. Izdaci za hranu i bezalkoholna pića, stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i druge energente činili su preko 53% ukupne potrošnje u RS-u.
Prosječno domaćinstvo u 2021/2022. godini imalo je 2,8 članova i trošilo je mjesečno 1.800,78 KM. Od toga su 558,55 KM bili izdaci za hranu i pića, a 1.242,24 KM za neprehrambene proizvode i usluge.
U odnosu na 2015. godinu, prosječna mjesečna potrošnja u RS u 2021/2022. godini, bila je u prosjeku veća za 540,87 KM. U tom periodu prosječna veličina domaćinstva je povećana za 0,1 člana.
Najveće učešće u prosječnoj mjesečnoj potrošnji domaćinstava čine Hrana i bezalkoholna pića 29,7% i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti 23,6%. Ostali veći izdaci odnosili su se na Prevoz 14,2% i Komunikacije 6,6%.
Prosječna mjesečna potrošnja u gradskim domaćinstvima iznosi 1.872,86 KM, dok prosječna mjesečna potrošnja u negradskim domaćinstvima iznosi 1.747,86 KM.
Prosječna mjesečna potrošnja je za 7,2% veća u gradskim u odnosu na negradska domaćinstva. Potrošnja u gradskim domaćinstvima je veća u svim grupama osim u grupi meso, povrće i u grupi alkoholna pića, saoopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.