BiH: Trgovinski promet na malo u novembru porastao 1,6%

0
348
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

Ukupan promet trgovine na malo u BiH u novembru 2021. godine, posmatran u tekućim cijenama, porastao je za 1,6% u odnosu na oktobar tekuće godine. Rast prometa ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 2,1%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima (hranom, pićem i duhanskim proizvodima) ostvaren rast prometa u iznosu od 0,7%.
Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo u BiH u novembru 2021. godine zabilježio je pad od 0,3% u odnosu na orethodni mjesec. Pad prometa zabilježen je u trgovini neprehrambenim proizvodima u iznosu od 0,5%, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima zabilježen pad prometa u iznosu od 0,2%.
Ukupni indeks prometa trgovine na malo u BiH u novembru 2021. godine ostvario je nominalni rast od 41,7%, dok je realni rast iznosio 41,6% u odnosu na baznu (2015) godinu, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Na godišnjem nivou, ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u novembru 2021. ostvario je rast od 20,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Promet prehrambenim proizvodima porastao je za 12,4%, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 11,9% u odnosu na novembar 2020. godine.
Ukupan promet trgovine na malo, u stalnim cijenama, porastao je za 16% u odnosu na novembar 2020. Promet prehrambenim proizvodima porastao je 7,6%, a promet neprehrambenim proizvodima za 16,8%.
U odnosu na baznu (2015) godinu, realni indeks prometa prehrambenim proizvodima u novembru 2021. godine ostvario je rast od 38,8%, dok je promet neprehrambenim proizvodima porastao za 56,6%.