BiH u 11 mjeseci 2021. posjetilo blizu 876 hiljada turista

0
454
U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih gostiju je 47%, a 53% stranih turista

Bosnu i Hercegovinu je u od januara do novembra 2021. godine posjetilo 875.838 turista, što je više za 89,9% u odnosu na isti period 2020. godine.
U 11 mjeseci 2021. godine turisti su ostvarili i 2.061.353 noćenja, što je više za 77,5% u odnosu na isti period 2020. godine.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 38,1%, dok je broj noćenja stranih turista viši za 137,8% u odnosu na isti period 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 47% dok je 53% učešće stranih turista.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (15,7%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (12,6%), Hrvatske (10,1%), Saudijske Arabije (8,3%), Njemačke (5,4%), Kuvajta (4,0%), Turske (3,9%) i Slovenije (3,6%), što je ukupno 63,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 36,4% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Finska sa prosječnim zadržavanjem od 4,4 noći, Iran sa 4,3 noći, Kuvajt sa 4,0 noći, Kina sa 3,4 noći, Malta sa 3,3 noći, Katar sa 3,2 noći i Indija sa 3,1 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,9%, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Turisti u novembru ostvarili 146.900 noćenja

Turisti su samo u novembru ostvarili 67.570 posjeta u BiH. U odnosu na oktobar 2021. to je manje za 27,8%, dok je u odnosu na novembar 2020. godine broj posjeta turista porastao za 131%.
Turisti su u novembru ostvarili 146.900 noćenja, što je manje za 28,6% u odnosu na oktobar 2021. ali za 128,8% više u odnosu na novembar 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće stranih turista je 53%.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 20,1% u odnosu na oktobar 2021. i viši za 62,9% u odnosu na novembar 2020. godine. Broj noćenja stranih turista manji je za 34,8% u odnosu na oktobar 2021. i za 256,5% viši u odnosu na novembar 2020. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u novembru 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (18,0%), Srbije (15,7%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (7,1%), Turske (6,4%), Saudijske Arabije (5,8%), Njemačke (4,3%) i Slovenije (3,7%) što je
ukupno 61%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 39% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Litvanija sa prosječnim zadržavanjem 4,2 noći, Kuvajt sa 4,0 noći, Kipar sa 3,7 noći, Mađarska sa 3,6 noći, Japan sa 3,3 noći te Egipat i Irska sa po 3,2 noći.
Turistima je u novembru 2021. u BiH bilo na raspolaganju 16.741 soba, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 12,6% više u odnosu na novembar 2020. i 36.247 raspoloživa kreveta što je više za 14,2% u odnosu na isti mjesec 2020. godine.
U novembru 2021. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.369 soba i apartmana što je za 12,2% više u odnosu na novembar 2020. i 31.941 krevet što je za 13,5% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u novembru 2021. iznosila je 19,2%, a stalnih kreveta 14,5%, dok je u novembru 2020. stopa iskorištenosti soba iznosila 9,9%, a stalnih kreveta 7,8%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 93,8%.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here