BiH: U aprilu bilo 843.194 zaposlenih, a nezaposlenih 365.878

0
1007
Najviše zaposlenih je u Prerađivačkoj industriji i Trgovini na veliko i malo

U aprilu ove godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 843.194, a od toga je 375.411 žena. U odnosu na mart tekuće godine broj zaposlenih osoba se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,5%.
Najviše zaposlenih je u prerađivačkoj industriji 170.743 (žena 65.401) i trgovini na veliko i malo, te u djelatnosti popravak motornih vozila i motocikala – ukupno 156.824 (žena 82.388).
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u aprilu ove godine broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 365.878, a od toga 211.038 žena.
Broj registriranih nezaposlenih osoba se u odnosu na mart smanjio za 1,6% (broj nezaposlenih muškaraca se smanjio za 2%, a žena 1,4%). U poređenju sa aprilom 2021. godine broj registriranih nezaposlenih se smanjio za 9% (muškaraca za 9,9%, a žena za 8,4%).
Prema kvalifikacionoj strukturi, najveći broj nezaposlenih je sa VKV i KV kvalifikacijom 116.632, zatim sa srednjom stručnom spremom 104.294 i nekvalifikovane osobe 100.720. Najmanje nezaposlenih je kod polukvalifikovanih osoba 5.871, te kod osoba višeg obrazovanja (VŠS) 6.172.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57,7% ili u apsolutnom iznosu 211.038 osoba ženskoga spola.
U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih osoba je sa srednjom spremom (SSS) 67.139, nekvalifikovanih (NK) 59.183 i sa VKV i KV kvalifikacijom 54.959 osoba ženskog spola.