RS: BDP u prvom kvartalu porastao 0,9% na godišnjem nivou

0
191
Bruto domaći proizvod Republike Srpske lani je iznosio oko 14,5 milijardi KM

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Republike Srpske u prvom tromjesečju 2023. godine, u odnosu na prvo tromjesečje 2022. godine, iznosio je 0,9%.
Posmatrano po područjima klasifikacije djelatnosti, u prvom tromjesečju 2023. godine značajan realni rast bruto dodate vrijednosti zabilježen je u područjima: Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja za 8,4%, Stručne, naučne i tehničke djelatnosti; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 7,4%, Građevinarstvo za 7,3%, dok je realni pad bruto dodate vrijednosti zabilježen u područjima Vađenje ruda i kamena; Prerađivačka industrija; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje vodom, kanalizacija, upravljanje otpadom i djelatnosti sanacije (remedijacije) životne sredine za 1,2%, a od toga u Prerađivačkoj industriji za 3,1%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.