BiH: U januaru cijene porasle 0,1%, godišnja inflacija 1,5%

0
1072
Promet u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom u maju manji je čak za 16,5%

Cijene proizvoda i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju u Bosni i Hercegovini mjerene indeksom potrošačkih cijena, u januaru 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku su zabilježile rast za 0,1 posto.
Posmatrano po odjeljcima prema namjeni potrošnje (COICOP), u januaru 2019. u odnosu na prethodni mjesec, u prosjeku je zabilježen rast cijena u odjeljcima Hrane i bezalkoholnih pića za 1,5%, Alkoholnih pića i duhana za 3,5%, Namještaja i kućanskih uređaja za 0,3%, Restorani i hoteli za 0,2% te Ostalih dobara i usluga za 0,3%, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.
S druge strane, pad cijena zabilježen je u odjeljcima Odjeće i obuće za 8,3%, Zdravstva za 0,1% te Prijevoza za 1,0%.
Na godišnjem nivou, u januaru 2019. u odnosu na isti mjesec lani, u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 1,5%.
Prosječni rast cijena zabilježen je u odjeljcima Hrana i bezalkoholni napici za 0,8%, Alkoholna pića i duhan za 5,1%, Stanovanje i režijski izdaci za 3,4%, Zdravstvo za 2,3%, Prijevoz za 8,4%, Rekreacija i kultura za 1,3%, Obrazovanje za 0,6% te Restorani i hoteli za 0,7%.
Pad cijena je zabilježen u odjeljcima Odjeća i obuća za 11,0%, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,6% Komunikacija za 0,5%, te Ostala dobra i usluge za 0,9%.