BiH u junu posjetilo 179 hiljada turista, ostvareno blizu 350 hiljada noćenja

0
1059
U BiH najduže su se zadržavali turisti iz Finske, Irana, Latvije i Južne Koreje

Bosnu i Hercegovinu je u junu 2019. posjetilo 179.103 turista, što je za 17,3 posto više nego u prethodnom mjesecu (152.746 turista) i za 24,6 posto više u odnosu na juni prošle godine (143.693 turista).
Turisti su u junu ove godine ostvarili 349.594 noćenja, za 22% više u odnosu na maj 2019. godine (286.458) i za 22,6% više u odnosu na juni 2018. godine (285.227 noćenja). U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 29,7%, dok je 70,3% učešće stranih turista.
Broj noćenja domaćih turista viši je za 31,2% u odnosu na maj 2019. i viši za 23,4% u odnosu na juni 2018. godine. Broj noćenja stranih turista viši je za 18,6% u odnosu na maj 2019. i za 22,2% viši u odnosu na juni 2018. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista u junu 2019. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Saudijske Arabije (12,2%), Hrvatske (7,3%), Srbije (6,6%), Kine (6,5%), Turske (5,7%), Poljske (5,5%), Njemačke (5,2%) te Slovenije, SAD i Italije sa po (4,0%), što je ukupno 61,0%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 39% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Bahrein sa prosječnim zadržavanjem od 3,6 noći, Egipat sa 3,5 noći, Ukrajina sa 3,4 noći, Iran sa 3,3 noći i Kuvajt sa 3,2 noći.

Izvor: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Turistima je u junu 2019. u BiH bilo na raspolaganju 20.875, apartmana i mjesta za kampiranje što je za 3,5% više u odnosu na juni 2018. i 45.142 raspoloživa kreveta što je više za 5,4% u odnosu na isti mjesec 2018. godine.
U junu 2019. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 18.213 soba i apartmana što je za 4,2% više u odnosu na juni 2018. i 37.547 kreveta što je za 6,4% više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Neto stopa iskorištenosti stalnih kreveta u junu 2019. iznosila je 27,6%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,7%.