BiH: U novembru 2020. bilo 814.715 zaposlenih i 413.254 nezaposlena

0
940
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom

U Bosni i Hercegovini je u novembru 2020. godine bilo 413.254 registriranih nezaposlenih osoba, dok je broj zaposlenih iznosio 814.715.
U usporedbi sa novembrom 2019. kada je bilo 401.359 osoba na birou, broj osoba koje se vode kao nezaposlene u novembru 2020. povećao se za 11.895 ili za 2,96 posto, a u odnosu na novembar 2018. godine kada je bilo 435.358 nezaposlenih njihov broj se smanjio za 5,08 posto.
Najveći broj nezaposlenih osoba je sa VKV i KV kvalifikacijom 132.449, zatim sa srednjom stručnom spremom 119.907 i nekvalifikovane osobe 110.047. Kod nezaposlenih najmanje je polukvalifikovanih 6.900, te osobe višeg obrazovanja (VŠS) 6.981.
Udio ženske populacije u registriranim nezaposlenima iznosi 57% ili u apsolutnom iznosu 235.633 osoba ženskoga spola. U ženskoj populaciji najveći broj nezaposlenih je sa srednjom spremom 75.965, nekvalificiranih NK 64.439 i sa VKV i KV kvalifikacijom 61.253 osoba ženskog spola.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u novembru 2020. broj zaposlenih osoba iznosio je 814.715, a od toga je 350.918 žena. U odnosu na oktobar 2020. broj zaposlenih se povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se također povećao za 0,2%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u novembru u odnosu na oktobar 2020. godine se smanjio za 0,3%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se smanjio za 0,2%.