BiH: U oktobru bilo ukupno 806.350 zaposlenih, rast za 0,2%

0
914
Na domaćem tržištu promet industrije je imao rast od 2,7%, a na stranom tržištu pad za 3,2%

U oktobru 2020. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 807.985, a od toga 348.572 žena.
U odnosu na septembar 2020. godine kada je bilo 806.350 zaposlenih, broj zaposlenih osoba se u oktobru ove godine povećao za 0,2%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,4% u poređenju sa septembrom kada je bilo uposleno 347.215 žena.
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji, čak 162.390, a od toga 60.895 žena te u trgovini na malo i veliko gdje je bilo 146.767 zaposlenih, od toga 73.336 žena.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, najmanje je bilo zaposlenih u djelatnosti poslovanja nekretninama, samo 3.647, gdje je bilo uposleno samo 1.286 žena.