BiH u prva četiri mjeseca posjetilo 179.444 turista, godišnji pad 1,1%

0
756
Samo u aprilu BiH je posjetilo 35.328 turista, manje za 15,8% u odnosu na mart

Bosnu i Hercegovinu je u prva četiri mjeseca 2021. godine posjetilo 179.444 turista (domaćih 113.601 i stranih 65.843), što je manje za 1,1% u odnosu na isti period prošle godine kada je bilo 181.399 turista (stranih 108.930 i domaćih 72.469).
Turisti su u BiH u periodu januar-april 2021. ostvarili 425.800 noćenja, što je manje za 2,8% u odnosu na isti period prošle godine.
Broj noćenja domaćih turista u periodu januar – april 2021. veći je za 60,9%, dok je broj noćenja stranih turista manji za 38,8% u odnosu na isti period 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 59,8% dok je 40,2% učešće stranih turista, podaci su Agencije za statistiku BiH.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (33,2%), Hrvatske (18,0%), Ujedinjenih Arapskih Emirata (10%), Crne Gore (5,6%), Slovenije (4,5%), Turske (3,4%), Njemačke (2,8%), Austrije (2,3%) i Sjedinjenih Američkih Država (2,2%), što je ukupno 82%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 18% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu su gosti iz Finske sa prosječnim zadržavanjem od 9,9 noći, zatim Irana sa 5,2 noći, Portugala sa 4,7 noći, Kuvajta sa 4,3 noći te Malezije, Norveške i Brazila sa po 4,1 noći.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,7%.

U aprilu registrovano 35.328 turista, mjesečni pad za 15,8%

Samo u aprilu ove godine BiH je posjetilo 35.328 turista, što je manje za 15,8% u odnosu na mart 2021. i za 2.195,5% više u odnosu na april 2020. godine. Turisti su u aprilu ove godine ostvarili 84.045 noćenja, što je manje za 15,3% u odnosu na mart 2021. i za 970,5% više u odnosu na april 2020. godine. U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 62,2% dok je 37,8% učešće stranih turista.
Uticaj pandemije Covid-19 imao je za posljedicu veliki porast indeksa u aprilu 2021. u odnosu na april 2020. kada je većina objekata za smještaj bila zatvorena.
Broj noćenja domaćih turista manji je za 10,3% u odnosu na mart 2021. i viši za 843,4% u odnosu na april 2020. godine.
Broj noćenja stranih turista manji je za 22,3% u odnosu na mart 2021. i za 1.275,4% viši u odnosu na april 2020. godine.
U strukturi noćenja stranih turista u aprilu 2021. najviše noćenja ostvarili su turisti iz Srbije (31,5%), UAE (16,2%), Hrvatske (11,1%), Turske (3,9%), Crne Gore (3,6%) i Njemačke (3,2%) što je ukupno 69,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 30,5% noćenja.
Što se tiče dužine boravka stranih turista u našoj zemlji, na prvom mjestu je: Brazil sa prosječnim zadržavanjem 7,7 noći, Finska sa 7,4 noći, Kina sa 5,2 noći, Norveška sa 4,8 noći, Kuvajt sa 4,4 noći te Egipat sa 4,3 noći.
Turistima je u aprilu 2021. u BiH bilo na raspolaganju 16.289 apartmana i mjesta za kampiranje što je za 248,1% više u odnosu na april 2020. i 35.444 raspoloživa kreveta što je više za 296,1% u odnosu na isti mjesec 2020. godine.
U aprilu 2021. u okviru djelatnosti – Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo na raspolaganju ukupno 15.025 soba i apartmana što je za 231,2% više u odnosu na april 2020. i 31.647 kreveta što je za 270% više u odnosu na isti mjesec prošle godine.
Neto stopa iskorištenosti soba u aprilu 2021. iznosila je 10,2%, a stalnih kreveta 7,8%, dok je u aprilu 2020. stopa iskorištenosti soba iznosila 3,9%, a stalnih kreveta 3,2%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 87,4%.